Dagsarkiv: februari 13, 2010

Vilka djur jag påminner om på vintern

Jag läste om några djur på wikipedia och kände igen mig.

  • Björnar vilar ofta i grottor, ihåliga trädstammar och jordhålor. Check, ungefär som chrisks bunker eller mitt sovrum.

  • Flera björnarter går i ide under de kallare månaderna. Det är ingen egentlig vintersömn, då deras kroppstemperatur inte sjunker och det går lätt att väcka upp dem. Men hjärtslagen och andningsfrekvensen sjunker tydligt. Under sensommaren och hösten äter de mycket för att ha en fettreserv över vintern. Check. Jag känner mig fysiskt mycket långsammare på vintern och allt blir så mycket mer ansträngande än på sommarhalvåret. En promenad till ica är som en polarexpedition och jag somnar på festen klockan ett och vill hellre vira in mig i ett fetvaddstäcke och bygga på fettreserven än kommunicera. Jag kan utan svårighet sängdata två dagar i sträck utan att känna mig uttråkad och basbehoven är egentligen de enda som betyder något.

  • Ålen är en nattaktiv allätare. Under dagen ligger ålen nedborrad i bottensedimenten, men när mörkret faller kommer ålen fram. Check. Min vakenhetsgrad och mitt omvärldsintresse ökar markant framåt kvällen då jag kryper fram för att data eller bli full.
  • Mycket lite är känt om ålens fortplantning och vandring och man vet inte ens säkert om ålen vandrar till Sargassohavet. Det är dock där man har funnit de minsta ynglen och man tror att ålen leker i Sargassohavet på djupt vatten för att sedan dö. Check. Visst är det vackert? Att vandra till en farlig plats för att hitta kärlek och sedan dö. How metaforiskt. Jag känner igen mig.
  • Jordekorrar bygger större gångsystem med gömda ingångar. Check. Tunnlar på irc ftw.