Dagsarkiv: december 19, 2009

Fall nu neder och hälsa glatt din frihet

O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned (…)

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är (…)

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet
O helga natt, du frälsning åt oss gav

Låten O Helga natt sammanfattar det extremt paradoxala i kristendomen. För hur kan man falla ner på knä och samtidigt vara fri? Hur kan en av nåd nedstigen gudamänniska innebära att några bojor lösgörs? Snarare medför väl detta ett beroende till guden och den nåd, förlåtelse och tröst som han erbjuder i utbyte mot rätt handlingar. Detta är dikotomiskt olikt den grekiska moralen som aldrig skulle påbjuda att falla ned på knä för att erhålla frihet i någon form. Fast på ett sätt förstår jag tjusningen med det här paradoxala frihetstänket. Det är ju det jag själv har letat efter så länge. Ett slags förslavande som genererar mer frihet än vad alla valmöjligheter i världen gör. Tillexempel dansgolvsbasens beordrande rytm och vinet som annekterar blodet och får min kropp att göra saker jag inte riktigt planerat. Kontrollförlusten är vacker, den är frihet. Valångesten försvinner när tunnelseendet och bristen på alternativ  inträder. Det påminner om hur beroendet av någons kärlek reducerar valmöjligheterna och gör att livet kommer så mycket närmare. Samtidigt väcker den skräck för räkenskapens dag, för kärlek kan som bekant vara synnerligen ändlig.